Aktualności Zbrojowni Lipiec 2017

Aktualności Stowarzyszenia

W ubiegły piątek 30 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zbrojownia, w ramach którego podjęto szereg decyzji.

Walne Zgromadzenie po rekomendacji Zarządu odrzuciło Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 i skierowało je do dalszych prac.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto uchwałę o rozwiązaniu Zarządu Stowarzyszenia i powołaniu nowego w składzie Pan Rafał Kotwicki oraz Pan Bartosz Norman.

Chcielibyśmy w tym momencie podziękować staremu Zarządowi za 6 miesięcy ciężkiej pracy i realizacji projektów dla Stowarzyszenia i jego członków.

Na wniosek Pana Bartosza Normana powołano również specjalną komisję ds. Nowelizacji Statutu, który wymaga zmian i odświeżenia celem dostosowania go m. in. do panującego stanu prawnego w jak najszybszym czasie.

Aktualności Zarządu

Na swoim spotkaniu 1 lipca, nowo wybrany Zarząd, podjął wiele kluczowych uchwał związanych ze zmianą we władzach stowarzyszenia i w sprawach bieżących:

  • Zarząd ustalił następujące Funkcje Członków Zarządu:

Prezes Zarządu: Pan Bartosz Norman

Wiceprezes Zarządu: Pan Rafał Kotwicki

  • W wyniku wypowiedzenia umowy najmu lokalu na siedzibę stowarzyszenia nowy Zarząd na drodze uchwały wyznaczył nową siedzibę Stowarzyszenia i ustalił nowy adres korespondencyjny Stowarzyszenia:

Nowa siedziba Stowarzyszenia: os. Poziomkowe 1/8, 62-002 Suchy Las

Nowy Adres Korespondencyjny: Stowarzyszenie Zbrojownia, Fort VI, ul. Lutycka 115, 60-478 Poznań

Prosimy o kierowanie korespondencji do Stowarzyszenia na NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY

W tej sprawie zostanie skierowany zostanie wkrótce wniosek do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zbrojownia celem zmiany siedziby stowarzyszenia w Statucie.

  • Podsumowując pracę nad nowelizacją w wysokości składek członkowskich Zarząd ustalił nowe wysokości składek członkowskich. Zmiany w wysokości składek są związane ze zwiększonymi kosztami stałymi wynikającymi z otwarcia Strzelnicy Stowarzyszenia i prowadzeniem klubu sportowego:

Składka Członkowska za rok kalendarzowy: 200 zł

Składka Członkowska za rok kalendarzowy, dla nowo zapisanych członków: 200 zł

Składka celowa za wydanie Legitymacji Członkowskiej: 15 zł

Nowe wysokości składek członkowskich wchodzą w życie z dniem 1.08.2017.

  • Zarząd dodatkowo określa zasady zmiany trybu ważności składki z 365 dniowej na kalendarzową.

Składki w roku 2017:

– Składki opłacone do dnia 31.07.2017 w kwocie 100 zł, ważne są do dnia 31.12.2017

– Składki opłacone od 1.08.2017 do 30.09.2017 w kwocie 200 zł, ważne są do dnia 31.12.2017

– Składki opłacone od 1.10.2017 do 31.12.2017 w kwocie 200 zł, ważne są na rok 2018.

Składki od roku 2018:

– Składka na dany rok kalendarzowy w wysokości 200 zł powinna być opłacona do dnia 31.03 danego roku.

– W przypadku braku opłacenia składki przez członka, Stowarzyszenie powiadomi go o tym fakcie i ustanowi nowy termin do 30.04 danego roku.

– W przypadku nieopłacenia składki do dnia 30.04 danego roku, następuje wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

Zarząd skieruje do Walnego Zgromadzenia propozycje zmian w Statucie umożliwiające od roku 2018 wykluczenie członków z nieopłaconą składką.

  • Zarząd ustalił, że od dnia 1 lipca 2017, osoby ubiegające się o dodanie do listy PZSS umożliwiającej przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki będą musiały wyrazić taką chęć podczas składania wniosku o członkostwo w stowarzyszeniu.

Osoby, które złożyły deklaracje członkowskie do dn. 30 czerwca 2017 zostaną na starych zasadach, wszystkie, wpisane na listę PZSS bez konieczności wnioskowania o to.

  • Zarząd ustalił również, że od dnia 1 lipca 2017, Zaświadczenia o przynależności do Stowarzyszenia będą wydawane tylko na podstawie wniosku złożonego przez członka chcącego takie zaświadczenie uzyskać.

Najbliższe działania Zarządu

  • Zarząd w pierwszej kolejności skoncentruje się nad dokończeniem sprawy Zeznania finansowego za poprzedni rok, które zostało odrzucone na spotkaniu Walnego Zgromadzenia ze względu na nieścisłości, które mamy nadzieję wyjaśnić jak najszybciej aby nowe sprawozdanie finansowe mogło być przedstawione do zatwierdzenia przez komisję Rewizyjną i Walne Zgromadzenie jak najszybciej.
  • Kolejny etap to zakończenie procesu zmian we władzach i powołanie nowych osób na kluczowe stanowiska m. in. na stanowisko kierownika klubu sportowego, po rezygnacji Pana Jędrzeja Sierackiego ze sprawowania tej funkcji. Gro prac w tym zakresie już się udało zrealizować.
  • Projektem, którym się również zajmujemy to wytworzenie legitymacji członkowskich, umożliwiających naszym członkom identyfikację i dzięki temu m. in. korzystania z wielu przysługującym nam z tego tytułu upustom u zaprzyjaźnionych firm. W najbliższych dniach będziemy mieli dla was miłe wiadomości w tej sprawie.
  • Szczególną wagę Zarząd przyłoży do wspierania i kontynuowania prac nad kluczowymi projektami będącymi już w toku, a w szczególności: organizacją zawodów sportowych, strzelań otwartych, niezakłóconym działaniem biura Stowarzyszenia, oraz jak najszybszym nadrobieniem wszelkich zaległości w pracach zarządu czy kierownictwa kluby sportowego.

 Aktualności Klubu Sportowego

Na koniec lipca planowane jest przeprowadzenie kursu dla prowadzących Strzelania PZSS. Więcej informacji w tej sprawie podamy wkrótce.

Trwają przygotowania do Sierpniowych Zawodów Zbrojowni. Wszystkie osoby nadal zainteresowane pomocą, a nie wyraziły takiej chęci wcześniej, proszone są o kontakt pod adresem email: zawody@zbrojownia.org

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje, Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.