Egzamin teoretyczny i praktyczny na pozwolenie na broń – KWP w Poznaniu

Egzamin teoretyczny i praktyczny na pozwolenie na broń – KWP w Poznaniu

Marek Januszkiewicz

Moje notatki opieram na swoich doświadczeniach oraz na doświadczeniach innych osób, które podchodziły do egzaminu któryś raz (nierzadko po raz czwarty). Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Komenda Wojewódzka w Poznaniu organizuje egzaminy raz na miesiąc (ostatni wtorek miesiąca). Nie spisałem wszystkich pytań. Zapamiętałem i wypytałem innych ludzi o jak najwięcej pytań, ile mogłem. Niestety część osób z niewiadomej przyczyny była niechętna opowiedzenia o swoich pytaniach. Co równie dziwne, nikt nie chciał ode mnie nr telefonu lub maila, żeby przesłać mu pytania, które zebrałem. Większość z tych ludzi zdawała w celu posiadania broni do ochrony osób i mienia… Może gdyby to byli kolekcjonerzy, ludzie z pasją, to inaczej by do tego podchodzili.

Każda komenda wojewódzka przygotowuje pytania na egzamin we własnym zakresie, czyli w każdym województwie są inne pytania.

Teoria

Ta część jest w postaci testu wyboru, który trwa 30 min. Na test składa się 10 pytań i na wszystkie trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi. Każde pytanie posiada tylko jedną prawidłową odpowiedź. Pytania są zebrane w ponumerowane zestawy. Niestety w tym samym zestawie na przykład o numerze 15, pytania w jednym miesiącu mogą się różnić od tak samo oznaczonego zestawu pytań w następnym miesiącu.

Odpowiedzi na niektóre pytania są łatwe. Można je łatwo wychwycić. Na niektóre natomiast są piekielnie trudne i podchwytliwe. Dostałem pytanie, gdzie odpowiedzi nieznacznie się różniły między sobą (w jednej był przecinek, a w drugiej było słowo „lub” zamiast niego).

Niektóre pytania dotyczyły istotnych spraw z punktu widzenia przyszłego użytkownika broni, inne natomiast były dla niego bezużyteczne. Na przykład: jaką literą w legitymacji posiadacza broni jest oznaczenie posiadania broni do celu ochrony osób i mienia?

Było pytanie, które wykorzystywało brak logiki/konsekwencji zapisów w ustawie.

Za pierwszym podejściem było nas 20 osób, z czego tylko 5 zdało egzamin teoretyczny, więc możecie sobie wyobrazić jak trudny to był egzamin.

Policjanci ogłaszają wyniki indywidualnie, pojedynczo wchodzi egzaminowany i są mu przedstawiane wyniki. Mówią ile błędów, w jakich pytaniach, ale niechętnie wskazują poprawne odpowiedzi. Po egzaminie (zdanym lub nie) trzeba napisać coś w stylu, że zapoznałem się z wynikami i nie wnoszę uwag. Jest oczywiście możliwość napisania uwag do egzaminu, jego przebiegu. Po niezdanym egzaminie z teorii nie bałem się napisać o tym, że odpowiedzi są nielogiczne i na tyle podobne do siebie, że wymuszają naukę ustawy słowo w słowo. Miesiąc później nie miałem żadnych nieprzyjemności z powodu napisania takich uwag. Ale wiadomo, ludzie są różne. Zauważyłem, że bardzo im zależy na tym, żeby jak najszybciej egzaminowany napisał, że zapoznał się z wynikami i nie wnosi uwag, zatem nie podpisujcie tego, zanim rzeczywiście się nie zapoznacie z pytaniami, na które odpowiedzieliście błędnie.

Praktyka

Egzamin praktyczny jest już przyjemniejszy – można postrzelać. Lecz najpierw trzeba broń rozebrać i złożyć. Jako że się ubiegałem o pozwolenie na broń w postaci pistolów, strzelb i karabinów, to miałem trzy typy broni do rozłożenia. Podczas tego etapu mogą się pojawić pytania: jakie wymiary ma nabój do konkretnej broni, jak się nazywają poszczególne części broni. Policja na egzaminie serwowała pistolet P‐83 Wanad, jakiś Glauberyt, AK (uwaga! Ten egzemplarz był przystosowany do prowadzenia ognia ciągłego i przed oddaniem strzału trzeba zwrócić uwagę, w jakim trybie jest ustawiony karabinek), Mossberg chyba 500.

O ile pistolet i karabinek nie były trudne do rozłożenia i złożenia, to strzelba sprawiała już więcej trudności. Z tą strzelbą to, jak się okazało dla niektórych, była śliska sprawa bo kilka miesięcy temu wystarczyło tylko wyjąć z niej lufę, a teraz trzeba ją rozłożyć do zera. Jeden z egzaminowanych właśnie na tym poległ.

Egzaminatorzy raczej nie kładą kłód pod nogi. Nawet pomagają, ale nie za nadto. Powiedziałem im, że ręce mi się pocą, to polecili mi wytarcie dłoni w kurz, który się zebrał na parapecie. Dziwny sposób, ale skuteczny.

W jednym z zestawów pytań na egzaminie prawidłowymi odpowiedziami były prawie same odpowiedzi A, więc widać w Wielkopolsce mają poczucie humoru.

Lista pytań

Pytania poniżej nie brzmią identycznie, jak na policyjnej karcie pytań. Kursywą zaznaczę właściwą odpowiedź, ale dokładnej formy odpowiedzi niestety nie pamiętam.

1. Jak długo jest ważne zaświadczenie o możliwości zakupu broni?

a. Bezterminowo

2. Czym jest amunicja w rozumieniu ustawy? (Tutaj trzeba wskazać tę odpowiedź, która jest słowo w słowo identyczna z zapisem w ustawie. Moim sposobem ułatwiającym wskazanie prawidłowej odpowiedzi było policzenie słów prawidłowej odpowiedzi)

a. pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego

3. Jaki dokument jest wymagany dla nabywcy broni, który kupuje broń z innego kraju UE?

a. Uprzednia zgoda przewozowa

b. Zgoda przewozowa

c. zaświadczenie

4. Pozwolenie na broń cofa się osobie która:

a. Przemieszcza się, nosi broń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

b. Przemieszcza się z rozładowaną bronią, nosi broń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

5. Jaka kara grozi osobie, która przekazuje broń osobie nieuprawnionej?

a. grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2

b. grzywna lub areszt

c. grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1 roku

6. Organ Policji osobie, która przekazuje broń osobie nieuprawnionej

a. Cofa pozwolenie

b. Może cofnąć pozwolenie

7. Jaka kara grozi osobie, która nieumyślnie utraciła broń?

a. grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2

b. grzywna lub areszt

c. grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1 roku

8. Kto nielegalnie posiada broń palną, podlega:

a. grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2

b. pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat

c. pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat

9. Jaka litera w legitymacji mówi o pozwoleniu na broń w celu ochrony osób i mienia:

a. B

10. Kto może dokonywać zmian w legitymacji posiadacza broni:

a. Organ wydający legitymację

11. Jaką broń może posiadać osoba z pozwoleniem na broń do celów ochrony osób i mienia

a. Strzelba gładkolufowa o kalibrze wagomiarowym 12

b. Strzelba powtarzalna

12. Jak mają być zabezpieczone okna w magazynie broni? (tutaj nie znam prawidłowej odpowiedzi)

a. Blachą stalową o grubości 2 mm

13. Jeśli rodzaj pozwolenia posiadacza broni zakazuje mu jej noszenia, to organ wydający może

wydać zgodę na jej noszenie w postaci:

a. Zezwolenia

b. Upoważnienia

14. Instytucją, która może deponować broń jest:

a. Policja, Żandarmeria Wojskowa właściwa w sprawach wydawania pozwoleń na broń lub jednostka organizacyjna urzędu celnego właściwa do przyjęcia broni do depozytu

b. Policja lub Żandarmeria Wojskowa właściwa w sprawach wydawania pozwoleń na lub jednostka organizacyjna urzędu celnego właściwa do przyjęcia broni do depozytu broń

15. Czym jest broń palna w rozumieniu ustawy?

a. bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego

16. Co uznaje się za przedmiot, który można dostosować w celu miotania pocisków?

a. za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania

17. Jakie są istotne części broni palnej?

a. szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy

b. szkielet broni, baskila, lufa, komora nabojowa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy

18. Czym jest stan wyższej konieczności?

Prawidłową odpowiedzią jest ta najbardziej rozbudowana

19. W jakim czasie posiadacz broni musi zgłosić zmianę swojego stałego miejsca zamieszkania?

a. 14 dni

20. O czym mówi ustawa o broni i amunicji?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Broń, Egzaminy, Prawo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.