Informacja o przetwarzaniu danych – Zmiany odnośnie RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Zbrojownia, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody podczas składania deklaracji członkowskiej, deklaracji przystąpienia do mailingu, wpisu do książki strzelnicy oraz wpisu na listach obecności podczas imprez Stowarzyszenia Zbrojownia. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: Stowarzyszenie Zbrojownia z siedzibą w Suchym Lesie, os. Poziomkowe 1/8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w zakładce Kontakt na stronie internetowej Stowarzyszenia.

2.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

3.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na informowaniu osób zainteresowanych o wszelkich związanych z prowadzeniem Stowarzyszenia i klubu sportowego działaniach.

4.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez administratora danych działań, jak również w celach statystycznych.

5.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana

6.Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

8.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.