UWAGA! Nowy Adres Korespondencyjny Stowarzyszenia oraz Nowe stawki Składek Członkowskich

NOWY ADRES

W wyniku wypowiedzenia umowy najmu lokalu na siedzibę stowarzyszenia nowy Zarząd na drodze uchwały wyznaczył nową siedzibę Stowarzyszenia i ustalił nowy adres korespondencyjny Stowarzyszenia:

Nowa siedziba Stowarzyszenia: os. Poziomkowe 1/8, 62-002 Suchy Las

Nowy Adres Korespondencyjny: Stowarzyszenie Zbrojownia, Fort VI, ul. Lutycka 115, 60-478 Poznań

Prosimy o kierowanie korespondencji do Stowarzyszenia na NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY

NOWE STAWKI SKŁADEK

Podsumowując pracę nad nowelizacją w wysokości składek członkowskich Zarząd ustalił nowe wysokości składek członkowskich:

Składka Członkowska za rok kalendarzowy: 200 zł

Składka Członkowska za rok kalendarzowy, dla nowo zapisanych członków: 200 zł

Składka celowa za wydanie Legitymacji Członkowskiej: 15 zł

Nowe wysokości składek członkowskich wchodzą w życie z dniem 1.08.2017.

Zarząd dodatkowo określa zasady zmiany trybu ważności składki z 365 dniowej na kalendarzową.

Składki w roku 2017:

– Składki opłacone do dnia 31.07.2017 w kwocie 100 zł, ważne są do dnia 31.12.2017

– Składki opłacone od 1.08.2017 do 30.09.2017 w kwocie 200 zł, ważne są do dnia 31.12.2017

– Składki opłacone od 1.10.2017 do 31.12.2017 w kwocie 200 zł, ważne są na rok 2018.

Składki od roku 2018:

– Składka na dany rok kalendarzowy w wysokości 200 zł powinna być opłacona do dnia 31.03 danego roku.

– W przypadku braku opłacenia składki przez członka, Stowarzyszenie powiadomi go o tym fakcie i ustanowi nowy termin do 30.04 danego roku.

– W przypadku nieopłacenia składki do dnia 30.04 danego roku, następuje wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

Zarząd skieruje do Walnego Zgromadzenia propozycje zmian w Statucie umożliwiające od roku 2018 wykluczenie członków z nieopłaconą składką.

Więcej informacji o innych zmianach w Artykule Aktualności Zbrojowni Lipiec 2017

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.