Wyjaśnienie spraw bieżących

Witam serdecznie koleżanki i kolegów, 

Chciałbym na wstępie uspokoić członków Stowarzyszenia Zbrojownia i wyjaśnić pewne kwestie, które obecnie wywołują wiele wątpliwości, oraz są powodem rozsiewania niepełnych i niesprawdzonych informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jako nowo wybrany Zarząd pracujemy nieustannie od 30 czerwca celem jak najsprawniejszego przeprowadzenia Stowarzyszenia przez proces zaistniałych po ostatnim Walnym Zgromadzeniu zmian.

W ostatnim czasie kilka kwestii związanych ze zmianami wymaga w moim odczuciu klaryfikacji.

Walne Zgromadzenie:

Rozmowy na temat przebiegu i uchwał WZ musiały poczekać na ustalenie ostatecznej wersji Protokołu z obrad. Protokół z Walnego Zgromadzenia będzie dostępny do wglądu wszystkich zainteresowanych po podpisaniu go przez Przewodniczących WZ.

W skrócie jakie uchwały podjęto:

  • Na wniosek poprzedniego Zarządu, Walne Zgromadzenie odrzuciło Sprawozdanie Finansowe za rok 2016,
  • Na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto uchwałę o Dyscyplinarnym wykluczeniu Pana Karola Juliusza Nowackiego ze Stowarzyszenia. Procedurę wykluczenia przez Walne oprotestował Pan Mikołaj Kondej, dlatego też Nowy Zarząd przeprowadzi ponowną procedurę Dyscyplinarną w tej sprawie,
  • Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednomyślnie Walne Zgromadzenie rozwiązało Zarząd Stowarzyszenia,
  • Powołano Nowy Zarząd w składzie Rafał Kotwicki oraz Bartosz Norman. Panowie Zbyszek Baszczuk oraz Jędrzej Sieracki zrezygnowali z kandydowania w toku głosowania,
  • Na wniosek Bartosza Normana powołano Komisję ds. Nowelizacji Statutu w składzie Zarząd, Komisja Rewizyjna, Pan Mikołaj Kondej, Pan Zbigniew Baszczuk oraz Pan Krzysztof Kamiński.

Na tym spotkanie Walnego Zgromadzenia zakończono.

Sprawy bieżące:

W związku z działaniami Pana Karola Juliusza Nowackiego, Zarząd przeprowadził wobec Pana Nowackiego, postępowanie dyscyplinarne w dniu 11.07.2017.

W związku z działaniami byłego Kierownictwa Zawodów Zbrojowni, Zarząd przeprowadził wobec Panów Waldemara P., Dominika O., Marcina Ś. postępowanie dyscyplinarne w dniu 11.07.2017.

Panowie Waldemar P., Dominik O. oraz Marcin Ś. w dniu 11.07.2017 dostarczyli również swoje rezygnacje z członkostwa w Stowarzyszeniu Zbrojownia.

Zdajemy sobie sprawę, że opisane wyżej sytuacje mogą budzić niepokój. Podjęliśmy jednak działania, aby rażące naszym zdaniem sytuacje i zdarzenia oraz ich skutki dla przyszłości Stowarzyszenia zminimalizować oraz doprowadzić na powrót do normalnego działania naszej organizacji zgodnie ze Statutem. Podejmując jakiekolwiek działania i decyzje mamy zawsze na uwadze jedynie dobro Stowarzyszenia i jego członków. Okazało się niestety, że osoby obdarzone przez nas sporym zaufaniem postanowiły je wykorzystać w sposób stojący całkowicie w sprzeczności z dobrze pojętym interesem Stowarzyszenia Zbrojownia.

Rozpatrujemy obecnie sprawę Sierpniowych zawodów i tego w jakiej formie zostały one przekazane do dalszej realizacji przez poprzednie kierownictwo. Ze smutkiem przyjęliśmy informację o rezygnacji ze wsparcia naszych współorganizatorów aczkolwiek, dzięki naszym działaniom wszystko wskazuje na to, że zawody się odbędą. Więcej informacji w tej sprawie będziemy udzielać na bieżąco w miarę rozwoju prac nad tym projektem.

Zarząd w porozumieniu z poprzednimi władzami i dokumentacją przezeń przekazaną oczywiście dokona rozliczenia wszelkich wynikających z działalności Starego Zarządu zobowiązań finansowych.

Wszystkich członków zainteresowanych rozmową na temat bieżących wydarzeń zapraszamy do rozmowy, która będzie możliwa na przykład podczas ogniska Zbrojowni po Kursie Bronioznawstwa w Sobotę 15 Lipca.

Z wyrazami szacunku,
Bartosz Norman, Prezes

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.