Pozwolenie na broń

Stowarzyszenie Zbrojownia jest stowarzyszeniem kolekcjonerskim i klubem sportowym zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, a zatem członkostwo w nim pozwala uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich i sportowych.

Poradnik: Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich

Aby uzyskać pozwolenie, trzeba też przejść badania psychologiczne i lekarskie oraz zdać egzamin.

Opis egzaminu: Egzamin teoretyczny i praktyczny na pozwolenie na broń – KWP w Poznaniu

Z egzaminu zwolnieni są strzelcy sportowi z licencją PZSS oraz myśliwi ze zdanym egzaminem w PZŁ.

Żołnierze, policjanci i funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych są zwolnieni z egzaminu i badań.

Koszt całej procedury to ok. 2000 zł.

 

Linki do przepisów:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000634

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2210

Regulaminy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
http://pzss.org.pl/index.php/przepisy/przepisy