ZAWODY

**(For English version, scroll down)**
 otwarte zawody strzeleckie zbrojowni
zaprasza na
Otwarte Zawody Strzeleckie Zbrojowni

niedziela, 23 czerwca
start: 9:00,
strzelnica Magnum

Regulamin zawodów: REGULAMIN 
Rejestracja uczestników: FORMULARZ 
Organizator: Stowarzyszenie Zbrojownia
Kierownik zawodów: Bartosz Norman
Główny Sędzia: Marek Sobczak

Rozgrywamy 6 konkurencji:
1.Pistolet 
 sportowy – odległość 25m, stojąc
2.Pistolet centralnego zapłonu  – odległość 25m, stojąc
3.Pistolet centralnego zapłonu (Glauberyt/UZI) – odległość 50m, stojąc
4.Karabin sportowy – odległość 50m, stojąc
5.Karabin centralnego zapłonu – odległość 50m, stojąc
6. Strzelba gładkolufowa 2×5 – odległość 10m

NAGRODA
Za zajęcie 1  miejsca w Klasyfikacji Generalnej przewidziana jest nagroda:
Pistolet Arex REX kalibru 9mm Para 
czyli najnowsza broń Polskiej Policji .

UWAGA! Osoby bez licencji PZSS mogą wystartować i wygrywać nagrody, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zostaną sklasyfikowane do komunikatu
PZSS z zawodów.

Nr konta do wpłaty
Stowarzyszenie Zbrojownia
25 1750 0012 0000 0000 3733 9318
Raiffeisen Bank Polska SA
Tytuł przelewu: „NAZWISKO, IMIĘ – zawody czerwiec”

Przelewu należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji. W przypadku nie dokonania przelewu rezerwacja przepada. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dniu zawodów. Tylko gotówka.

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia uczestnictwa.

Mapa dojazdu
(ul. Witosa 45, wjazd od ul. Dojazd)

 


 otwarte zawody strzeleckie zbrojowni invites to the
Zbrojownia Open Shooting Competition

sunday, 23rd of June
starting: 9:00 LT
shooting range Magnum

Statue of the competition: STATUE
Registration for participants:  REGISTRATION FORM
Organizer: Stowarzyszenie Zbrojownia
Chief Range Officer: Bartosz Norman
Chief Referee: Marek Sobczak

Disciplines list:
1. SP25 – Sport pistol (rimfire) – distance 25m,

2. CP25 – Centerfire pistol – distance 25m,
3. CP50 – Centerfire pistol with a buttstock (Submachinegun-like) – distance 50m,
4. SR50 – Sport rifle (rimfire) – distance 50m
5. CR50 – Centerfire rifle – distance 50m
6. Smoothbore shotgun 2×5 – distance 10m

AWARDS
Places 1 through 3 in the Individual and General classifications will be awarded Diplomas.
Additionally the 1st place in the General classification will be promoted with a prize of: an Arex REX 9mm Parabellum Pistol
which is the newest firearm of the Polish Police sponsored by Stowarzyszenie Zbrojownia.

ATTENTION!
All sport shooters holding a valid Sport Shooter’s License of the Polish Association of Sport Shooting.
Others can participate but will not be classified in the bulletin of the Polish Association of Sport Shooting (this is only required for holders of the license to prolong it, you can still participate and win prizes without a license).

Fees should be sent to the bank account:
STOWARZYSZENIE ZBROJOWNIA BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN: PL25 1750 0012 0000 0000 3733 9318
SWIFT/BIC: RCBWPLPWXXX
Payment for: [Surname, Name] – June competition

The fees are to be paid within 7 days of registration. After this period the registration might be void. There is a possibility to pay the fees on sight on the day of the competition. Cash only.

The number of places is limited, acceptance of the notification is determined by the amount of applications and starting fee. 

Acces map
(str. Witosa 45, entry via str. Dojazd)