Dokumenty

DOKUMENTY REJESTROWE

Statut Stowarzyszenia Zbrojownia (stan po zmianach 28.07.2017r.) POBIERZ

Aktualny odpis z KRS (stan z 18.10.2017r.) POBIERZ

 

CZŁONKOSTWO

Deklaracja Członkowska POBIERZ

Karta Stażysty POBIERZ

Członkostwo w Zbrojowni – Poradnik POBIERZ

Zaświadczenie o Członkostwie POBIERZ

Wniosek na przedłużenie licencji zawodniczej PZSS POBIERZ