Dokumenty

DOKUMENTY REJESTROWE

Statut Stowarzyszenia Zbrojownia (stan po zmianach 22.01.2023r.) POBIERZ

Aktualny odpis z KRS (stan z 22.09.2022r.) POBIERZ

 

CZŁONKOSTWO

Deklaracja Członkowska POBIERZ

Karta Stażysty POBIERZ

Członkostwo w Zbrojowni – Poradnik POBIERZ

Zaświadczenie o Członkostwie POBIERZ

Wniosek na przedłużenie licencji zawodniczej PZSS POBIERZ