Dołącz do nas

Osoba chcąca dołączyć do Stowarzyszenia Zbrojownia powinna w pierwszej kolejności zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia dostępnym na naszej stronie, a następnie złożyć Deklarację Członkowską stanowiącą poświadczenie woli wstąpienia do stowarzyszenia w charakterze Członka Kandydata.

Deklarację Członkowską można złożyć wyłącznie osobiście do Zarządu w Biurze Stowarzyszenia (Fort VI, ul. Lutycka 115, 60-478 Poznań) lub podczas spotkań i zawodów Stowarzyszenia Zbrojownia.

Czynni funkcjonariusze służb mundurowych oraz żołnierze zawodowi, mogą przesłać Deklarację Członkowską za pośrednictwem poczty na adres Biura Stowarzyszenia. W takim wypadku należy do deklaracji załączyć zaświadczenie z miejsca pracy.

W Stowarzyszeniu nie obowiązuje wpisowe. Po złożeniu deklaracji należy dokonać opłaty składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w wysokości 200 zł.
Dzień przyjęcia do Stowarzyszenia Zbrojownia jest dniem wpłacenia składki członkowskiej. Od tego momentu rozpoczyna się okres stażu kandydackiego.

Dane do wpłaty składki:
Stowarzyszenie Zbrojownia
25 1750 0012 0000 0000 3733 9318
Raiffeisen Bank Polska SA
Tytuł przelewu: [Imię, Nazwisko] – składka członkowska za rok [rok którego dotyczy składka]

Więcej informacji o Członkostwie w Zbrojowni i jego poziomach, można znaleźć w naszym Poradniku – Członkostwo w Zbrojowni.

Dołącz do nas na Facebook