Dołącz do nas

Osoba chcąca dołączyć do Stowarzyszenia Zbrojownia powinna w pierwszej kolejności zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia dostępnym na naszej stronie, a następnie złożyć Deklarację Członkowską stanowiącą poświadczenie woli wstąpienia do stowarzyszenia w charakterze Członka Kandydata. Przed złożeniem deklaracji proszę się zapoznać z Poradnikiem – Członkostwo w Zbrojowni, w którym znajdą Państwo więcej informacji o Członkostwie w Zbrojowni i jego poziomach.

Deklarację Członkowską można złożyć wyłącznie osobiście do Zarządu  podczas spotkań i zawodów Stowarzyszenia Zbrojownia.

Czynni funkcjonariusze służb mundurowych oraz żołnierze zawodowi, mogą przesłać Deklarację Członkowską za pośrednictwem poczty na adres Biura Stowarzyszenia. W takim wypadku należy do deklaracji załączyć zaświadczenie z miejsca pracy.

W Stowarzyszeniu nie obowiązuje wpisowe. Członków Kandydatów zapisujemy po 2-3 Spotkaniach Otwartych  i złożeniu deklaracji. Należy dokonać opłaty składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w wysokości 200 zł.
Dzień przyjęcia do Stowarzyszenia Zbrojownia jest dniem wpłacenia składki członkowskiej. Od tego momentu rozpoczyna się okres stażu kandydackiego.

Składkę członkowską za dany rok należy opłacić do końca LUTEGO danego roku. Wszystkie składki opłacone przez nowych członków  są ważne do końca roku bieżącego.

1. Składka dla członków Zbrojowni -Klub Sportowy PZSS+Stowarzyszenie Kolekcjonerskie+ licencja PZSS + Ubezpieczenie NNW- składka roczna płatna przed przedłużeniem licencji zawodniczej i nie później niż do końca lutego br. – 300zł

2. Składka Członkowska tylko Stowarzyszenie Kolekcjonerskie – 200zł

3. Sładka Członkowska dla Służb Mundurowych – Stowarzyszenie Kolekcjonerskie – 100zł

Dane do wpłaty składki:
Stowarzyszenie Zbrojownia
25 1750 0012 0000 0000 3733 9318
BNP Paribas
Tytuł przelewu: [Imię, Nazwisko] – składka członkowska za rok [rok którego dotyczy składka]

Dołącz do nas na Facebook