Bronioznawstwo

Kurs Składania i Rozkładania Broni – Bronioznawstwo, wymagany do zaliczenia stażu w  Stowarzyszeniu Zbrojownia.

DATA SZKOLENIA: Data najbliższego Szkolenia to 12 listopada 2020r. od godz.18.00

Zagadnieniami kursu będą w szczególności:

  • Pistolety centralnego zapłonu: P64, PPK, Glock 17, CZ75, P99
  • Pistolety bocznego zapłonu: Margolin MCM
  • Rewolwery centralnego zapłonu: S&W
  • Karabiny centralnego zapłonu: AK, AR15, wz.96 Beryl
  • Karabiny bocznego zapłonu: kbks
  • Strzelby gładkolufowe: pump-action

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi: 100 zł od uczestnika.

Nr konta do wpłaty
Stowarzyszenie Zbrojownia
25 1750 0012 0000 0000 3733 9318
Raiffeisen Bank Polska SA
Tytuł przelewu: „NAZWISKO, IMIĘ – bronioznawstwo”

Rejestracja: ZAPISZ SIĘ!

Uczestniczyć mogą zarówno Członkowie Zbrojowni jak i osoby z zewnątrz.

Nasi doświadczeni instruktorzy zadbają aby fachowo przeszkolić was z obsługi, składania i rozkładania różnych rodzajów broni z podanych wyżej kategorii.

Jeśli już chcesz się dowiedzieć więcej pobierz Poradnik z Bronioznawstwa, opracowany przez naszego kolegę Krzysztofa.

Dojazd

Fort VI, znajduje się w Poznaniu przy ul. Lutyckiej 115