Patent strzelecki PZSS

Patent strzelecki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego stanowi podstawę do uzyskania licencji zawodniczej. Wraz z licencją pozwala uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych, zwalniając zarazem z egzaminu policyjnego w zakresie broni sportowej (nawet przy pozwoleniu na broń do innych celów, np. kolekcjonerskich).

Warunkiem podejścia do egzaminu na patent strzelecki jest członkostwo w klubie zrzeszonym w PZSS (np. Stowarzyszeniu Zbrojownia) od 3 miesięcy oraz odbycie w klubie kursu przygotowującego do egzaminu.

Egzamin kosztuje 400 zł + kilkadziesiąt złotych za badania lekarskie, zwykle wykonywane na miejscu (odrębne od badań do samego pozwolenia).

Materiały do nauki do egzaminu na patent:

Ustawa o Broni i Amunicji – prezentacja zagadnień

Przepisy sportowe – wyciąg

Fiszki do nauki do egzaminu na patent strzelecki PZSS

Fiszki do samodzielnego powtarzania zagadnień związanych z przepisami sportowymi. Należy wydrukować je dwustronnie, wówczas na jednej stronie znajdzie się pytanie, na drugiej – odpowiedź.

Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
http://www.pzss.org.pl/images/stories/pdf_dokumenty/Ogolne%20zasady%20bezpieczenstwa%20w%20strzelectwie%20sportowym.pdf

Regulamin PZSS dt. przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki
http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Regulamin%20patentu%20strzeleckiego.pdf

Przepisy sportowe ISSF
Karabin: http://www.pzss.org.pl/images/stories/pdf_dokumenty/przepisy/ISSF2014_karabin.pdf
Pistolet: http://www.pzss.org.pl/images/stories/pdf_dokumenty/przepisy/ISSF2014_pistolet.pdf
Rzutki: http://www.lfits.pl/issf2013/issf2013_rzutki.pdf
Przepisy techniczne:
http://www.pzss.org.pl/images/stories/pdf_dokumenty/przepisy/ISSF2014_techniczne.pdf

Ustawa o broni i amunicji (tzw. UoBiA)
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549
Do nauki bierzemy tekst ujednolicony: D19990549Lj.pdf

Dz.U. 2014 poz. 1224
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i
amunicji
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001224&type=2

Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15
marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Uwaga: nie ma wersji jednolitej tego rozporządzenia! Należy wydrukować
wersję z roku 2000 i nanieść na nią zmiany z późniejszych lat (patrz
poniżej).
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000180234&type=1

Dz.U. 2000 nr 51 poz. 618
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15
czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego
regulaminu strzelnic.
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000510618&type=2

Dz.U. 2002 nr 23 poz. 238
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4
marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego
regulaminu strzelnic.
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020230238&type=2

Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1418
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6
października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego
regulaminu strzelnic
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112371418&type=2

Dz.U. 2000 nr 31 poz. 390
Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie
przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000310390&type=2

Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1410
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji
środkami transportu publicznego
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112371410&type=2